ਅਜਗਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਹਮਲਾ !! ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ !!

Sharing is

ਸੱਪ ਇੱਕ ਰੀਂਘਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਪ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘਿਸਰ ਘਿਸਰ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਇੱਕ ਝੇੜ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਹਿਰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 2500 ਤੋਂ 3000 ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਨ 3000 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਲ 3000 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 270 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਡਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਮਕਰਣ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੱਪ, ਛੀਂਬਾ ਸੱਪ, ਖੜੱਪਾ ਸੱਪ, ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ, ਦੋ-ਮੂੰਹਾਂ ਸੱਪ, ਚੂਹੇ ਖਾਣਾ ਸੱਪ, ਸਪੋਲੀਆ, ਕਾਲਾ ਨਾਗ, ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ, ਤੈਰਨਾ ਸੱਪ (ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ) ਤੇ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਆਦਿ.. ਇਸਦੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ 10 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਗਰ ਨਾਮਕ ਸੱਪ ਤਾਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਡੱਡੂ, ਕਿਰਲੀ, ਪੰਛੀਆਂ, ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਪ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਖੁਦ-ਬ- ਖੁਦ ਵਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਪ ਕਿ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤਕ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 -3 ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੱਬ-ਚੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਨ ਅਜਗਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕੋਈ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਮਬੋਡੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਵ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।

ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਸ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਕਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਵੋ।

Sharing is

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close